கோடையில் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் எடையை குறைக்கவும்

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உணவில் உப்பை (சோடியம்) குறைக்கவும்

மது அருந்துவதை கட்டுப்படுத்துங்கள்

புகைபிடிப்பதை நிறுத்துங்கள்

நன்றாக தூங்குங்கள்

மேலும் அறிய