இயற்கையாகவே உங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகள்

Nov 10, 2022

Mona Pachake

உங்கள் உணவில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளைச் சேர்க்கவும்.

நிறைய நார்ச்சத்து சாப்பிடுங்கள்.

நீரேற்றத்துடன் இருங்கள்.

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறையுங்கள்

சாப்பிடும் போது உங்கள் உணவில் கவனம் செலுத்துங்கள்

உங்கள் உணவை சரியாக மெல்லுங்கள்

தினமும் உடல் செயல்பாடுகளைச் செய்யுங்கள்