உயர் இரத்த அழுத்த அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கான வழிகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் அதிக எடையை இழக்கவும்

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உணவில் உப்பைக் குறைக்கவும்

மது நுகர்வு குறைக்கவும்

புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவும்

இரவில் நன்றாக தூங்குங்கள்

மேலும் அறிய