அதிகப்படியான உணவை நிறுத்துவதற்கான வழிகள்

Author - Mona Pachake

அதிகப்படியான உணவை நிறுத்துவதற்கான வழிகள்

உங்கள் தூண்டுதல் உணவுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

பிடித்த உணவுகள் அனைத்தையும் தடை செய்யாதீர்கள்

கொள்கலன்களில் இருந்து சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்

வழக்கமான உணவை உண்ணுங்கள்