உங்கள் எலும்புகளை வலுப்படுத்தும் வழிகள்

Apr 04, 2023

Mona Pachake

கால்சியம் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்க

மற்றும் உங்கள் உணவில் வைட்டமின் டி

தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

புகை பிடிக்காதீர்கள்.

மிதமாக மது அருந்தவும்

புரதம் நிறைந்த உணவை உண்ணுங்கள்

சரியான உடல் எடையை பராமரிக்கவும்.