ஒருபோதும் தோல்வியடையாத எடை இழப்பு குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்

நீங்கள் உண்ணும் உணவை அனுபவிக்கவும்

உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள்

உணவைத் தவிர்க்க வேண்டாம்

நீரேற்றத்துடன் இருங்கள்

நீங்கள் உட்கொள்ளும் கலோரிகளின் அளவைக் குறைக்கவும்

புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைய உட்கொள்ளுங்கள்