எடை இழப்பு மற்றும் கொழுப்பு இழப்பு: வித்தியாசத்தைப் கொள்ளுங்கள்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 12, 2023

Mona Pachake

கொழுப்பு இழப்பு அளவில் காட்டலாம் அல்லது காட்டாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது கண்ணாடியிலும் உங்கள் புகைப்படத்தில் காண்பிக்கப்படும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

எடை இழப்பு அதிகமாக நாம் அனுபவிக்கும் ஒன்று. நீங்கள் மெலிந்து காணப்படலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

எடை இழப்பு மற்றும் கொழுப்பு இழப்பு ஒன்றாக நடக்கும். ஆனால் இரண்டும் வேறு வேறு.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

விளக்கமளித்து, சான்றளிக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து பயிற்சியாளர் வருண் ரத்தன், எடை இழப்பு என்பது தசை, நீர் மற்றும் எலும்புகளிலிருந்து கூட எடையைக் குறைக்கும் என்று கூறினார். கொழுப்பு இழப்பு, கண்டிப்பாக கொழுப்பு நிறை இழப்பை பிரத்தியேகமாக குறிக்கிறது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

உடல் எடையைக் குறைக்க, சிலர் தாங்கள் உண்ணும் கார்போஹைட்ரேட்டின் அளவைக் கடுமையாகக் குறைக்கவும், உப்பைக் குறைக்கவும் அல்லது டையூரிடிக்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளவும் தேர்வு செய்கிறார்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இருப்பினும், இந்த முறைகள் கொழுப்பை விட உடல் எடையை வெளியேற்றுவதற்கு மட்டுமே காரணமாகின்றன. 

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது