மாரடைப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

Avocado Shake

1

புகைபிடித்தல்.

Avocado Shake

1

அதிக கொழுப்புள்ள உணவு.

Avocado Shake

1

சர்க்கரை நோய்.

Avocado Shake

1

அதிக கொழுப்புச்ச்த்து.

Avocado Shake

1

உயர் இரத்த அழுத்தம்

Avocado Shake

1

அதிக எடை அல்லது பருமனாக இருப்பது.

Avocado Shake

1