உங்கள் மனச்சோர்வைக் குறைக்க என்ன வழிகள் உள்ளன?

Author - Mona Pachake

உங்கள் தினசரி பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்

உங்கள் மனதில் இருந்து எதிர்மறை எண்ணங்களை குறைக்க

ஆரோக்கியமான உணவுகளை தவறாமல் சாப்பிடுங்கள்

போதுமான தூக்கம் கிடைக்கும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

தேவைப்பட்டால் உங்கள் வழக்கத்தை மாற்றவும்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவும்

மேலும் அறிய