மார்பகத்தின் இடது பக்கத்தில் கூர்மையான வலி எதை குறிக்கிறது?

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 07, 2023

Mona Pachake

இத்தகைய வலிக்கான காரணம் பெரும்பாலும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் காரணமாக இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர், வேறு சில காரணங்கள் சிஸ்டிக் நோய், கட்டிகள் அல்லது மார்பகத்தில் தொற்று இருக்கலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

எனவே, அத்தகைய வலியை அனுபவிக்கும் போது, நோயாளிகள் மருத்துவப் பரிசோதனை செய்து மார்பகத்தில் கட்டி உருவாகியிருப்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும், வலியுடன் பால் அல்லது முலைக்காம்பிலிருந்து இரத்தம் வெளியேறினால், மார்பகத்தின் மேமோகிராபி அல்லது சோனோகிராபி நோயறிதலை உறுதிப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

சில நேரங்களில், மார்பில் உள்ள தசை வலி, இதய வலி அல்லது அமிலத்தன்மை காரணமாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் எந்தவொரு சிகிச்சையையும் தொடங்குவதற்கு முன் சரியான நோயறிதல் முக்கியம்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

கூடுதலாக, விலா எலும்புகளை மார்பகத்துடன் இணைக்கும் குருத்தெலும்பு அழற்சியை உள்ளடக்கிய கோஸ்டோகாண்ட்ரிடிஸ் போன்ற நிலைகளும் இடது பக்கத்தில் கூர்மையான மார்பு வலியை ஏற்படுத்தும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

 சந்தர்ப்பங்களில், செரிமான பிரச்சினைகள் வாயு அல்லது வீக்கம் ஏற்படலாம், இது மார்பில் அழுத்தம் மற்றும் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது