நீங்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உண்ணும்போது உங்கள் உடலுக்கு உண்மையில் என்ன நடக்கிறது?

உங்கள் எடை கூடும்

உங்கள் ஆயுட்காலம் குறையக்கூடும்

உங்கள் இதயம் பாதிக்கப்படலாம்

உங்கள் குடல் மோசமாக மாறலாம்

உங்கள் மூளை ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும்

அது உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கலாம்

கவலை மற்றும் மனச்சோர்வு