யோகா செய்வதற்கு முன் என்ன சாப்பிட வேண்டும்?

ஆப்பிள் துண்டுகள்

பாதாம் வெண்ணெய்

ஆரோக்கியமான கிரானோலா பார்களும் ஒரு நல்ல வழி

ஒரு கைப்பிடி பாதாம் மற்றும் அவுரிநெல்லிகள் போன்ற பழங்கள்

ஸ்மூதிஸ் அல்லது புரோட்டீன் ஷேக்ஸ்

வேகவைத்த முட்டை

கேரட்