டெங்கு இருந்தால் என்ன சாப்பிட வேண்டும்?

கோழி மற்றும் மீன்

பால் மற்றும் பால் பொருட்கள்

முட்டைகள்

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு

பட்டாணி

தண்ணீர், தேங்காய் தண்ணீர் மற்றும் இயற்கை பழச்சாறுகள்.