நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது என்ன சாப்பிட வேண்டும்?

 அவகோடா

கொட்டைகள்

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்

காளான்கள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

விதைகள்

மஞ்சள்