ஏன் செப்பு பாத்திரங்கள் சிறந்தவை?

Author - Mona Pachake

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை சமன் செய்கிறது

தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது

இரத்த சோகையைத் தடுக்கிறது

மூட்டுவலியைக் குணப்படுத்துகிறது

கார்டியோவாஸ்குலர் அமைப்புக்கு உதவுகிறது

மூளையின் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது

மேலும் அறிய