காலை உணவு ஏன் முக்கியம்?

Apr 12, 2023

Mona Pachake

செறிவு மற்றும் கவனத்தை மேம்படுத்துகிறது.

உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

உங்கள் மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

எடை நிர்வாகத்தில் உதவுகிறது.

கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நல்லது

உங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை அதிகரிக்கிறது.