உங்கள் உணவை சரியான நேரத்தில் சாப்பிடுவது ஏன் பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

Author - Mona Pachake

வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது

உடல் சுழற்சியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும்

ஆற்றல் நிலை மற்றும் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது

வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் எடை மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

சிறந்த செரிமானம் மற்றும் தூக்கத்திற்கு உதவுகிறது

மேலும் அறிய