தினமும் 2 லிட்டர் தண்ணீர் ஏன் குடிக்க வேண்டும்?

Author - Mona Pachake

இது உடல் முழுவதும் ஆக்ஸிஜனை வழங்குகிறது

இது சரும ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

இது மூளை, முள்ளந்தண்டு வடம் மற்றும் பிற உணர்திறன் திசுக்களை மெருகூட்டுகிறது

இது உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

செரிமான அமைப்பு அதைப் பொறுத்தது

இது உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றும்

இது இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது