குளிர்கால உணவு குறிப்புகள்

குளிர்காலத்தில் இந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்

பேரிச்சம்பழம்

தினை

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பாதாம் மற்றும் அக்ரூட் பருப்புகள்

மீன் மற்றும் முட்டை

சிட்ரஸ் பழங்கள்

ராகி