உங்கள் கவனத்தை  மேம்படுத்துவதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Feb 28, 2023

Mona Pachake

மனப் பயிற்சிகள் மூலம் உங்கள் மூளையைப் பயிற்றுவிக்கவும்

உங்கள் தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும்

உடற்பயிற்சிக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.

இயற்கையோடு நேரத்தை செலவிடுங்கள்.

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

ஜங்க் உணவுகளை தவிர்க்கவும்

இசையைக் கேளுங்கள்.