மாதவிடாய் காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய அற்புதமான பழங்கள்

Author - Mona Pachake

வாழை

அன்னாசி

தர்பூசணி

வெண்ணெய் பழம்

எலுமிச்சை

ஆப்பிள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்