மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தும் மோசமான உணவுகள்

பால் பொருட்கள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

வறுத்த உணவுகள்

முட்டைகள்

இறைச்சி

சர்க்கரை தின்பண்டங்கள்