ஒற்றைத் தலைவலியை சமாளிக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனா

அதோ முக ஸ்வனாசனா

பச்சிமோத்தனாசனம்

உத்தனாசனம்

பத்மாசனம்

சிசுஆசனம்

சவசனம்

மேலும் அறிய