திறம்பட உடல் எடையை குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

வில் போஸ்

சூரிய நமஸ்காரம்

பாலம் போஸ்

படகு போஸ்

மேல்நோக்கி பலகை

முக்கோண தோற்றம்

போர்வீரன் போஸ்