ஒட்டுமொத்த உடல் வலிமைக்கு யோகா போஸ் கொடுக்கிறது

Author - Mona Pachake

அதோ முக ஸ்வனாசனா

சதுரங்க தண்டசனா

அர்த்த பிஞ்ச மயூராசனம்

ஏக பாத அதோ முக ஸ்வநாசனா

உட்கடாசனம்

ஊர்த்வ ப்ரசரிதா ஏக பதஸனா

விருட்சசனம்