வணிகம்

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

மேலும் புகைப்படங்கள்

137 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் சென்னையின் பழமையான பேக்கரி
“Chennai Chess Olympiad ஏற்பாடுகள் அற்புதம்” – வெளிநாட்டு வீரர்கள் 
Chess Olympiad போட்டியை நடத்துவது இந்தியாவிற்கு ஏன் முக்கியமானது? 

பிரபலமாக உள்ளது