Advertisment

WebDesk

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் டிஜிட்டல் பதிப்பின் செய்திப் பிரிவு தயார் செய்யும் செய்திகள் வெப் டெஸ்க் மூலமாக பதிவேற்றம் செய்யப்படுகின்றன. தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகள், கட்டுரைகள் ஆகியவற்றின் மொழி மாற்ற பிரதிகளையும், தமிழகத்தின் அன்றாட முக்கிய செய்திகளையும் வெப் டெஸ்க் மூலமாக வெளியிடுகிறோம்.

Advertisment