கோவிட்-19 இன் புதிய AY.4.2 வைரஸ் திரிபு கவலை அளிக்குமா?

கோவிட்-19ன் பரம்பரை 75 AY வைரஸ் திரிபு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அவற்றின் மரபணுவில் வெவ்வேறு கூடுதல் துல்லியமான பிறழ்வுகளுடன் உள்ளன. இந்த “AY.4” வைரஸ் கடந்த சில மாதங்களாக இங்கிலாந்தில் சீரான விகிதத்தில் வளர்ந்து வருகிறது.

New AY 4 2 lineage of Covid 19, delta sublineage of covid 19, new COVID variants, AY.4.2., AY.4.2 lineage, COVID evolutionary, கோவிட் 19, புதிய ஏஒய்.4.2 வைரஸ் பரம்பரை, கொரோனா வைரஸ், புதிய பிறழ்வு, coronavirus, new variants, covid 19 research

இப்போது கோவிட்-19ன் பரம்பரை 75 AY வைரஸ் திரிபு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அவற்றின் மரபணுவில் கூடுதலாக வெவ்வேறு துல்லியமான பிறழ்வுகள் உள்ளன. இந்த “AY.4” வைரஸ் கடந்த சில மாதங்களாக இங்கிலாந்தில் சீரான விகிதத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. கடந்த 28 நாட்களில் 63% இங்கிலாந்தின் புதிய தொற்றுகள் உள்ளன.

மக்கள் புதிய கோவிட் மாறுபாடுகள் பற்றிய அனைத்து பேச்சுகளும் முடிந்துவிட்டதாக நினைத்துக்கொண்டிருந்தபோது, இன்னொரு செய்தி வந்துள்ளது: AY.4.2. வைரஸ் திரிபு வந்துள்ளது. AY.4.2. வைரஸ் திரிபு என்றால் என்ன, அது எங்கிருந்து வந்தது, அதைப் பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டுமா?

AY.4.2 என்பது கோவிட்-19ன் “பரம்பரை” என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவை கோவிட் பரிணாமத்தின் பிரிவுகளின் தொடர்பை விளக்குவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் ஆகும். எடின்பர்க் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகங்களின் ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூட்டுக் குழு, பாங்கோ நெட்வொர்க்கால் அவைகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் வைரஸ் திரிபு பரம்பரைகளின் பாதுகாவலர்களாகச் செயல்படுகிறார்கள். புதிய திரிபுகளை தனித்து கையாளுகிறார்கள்.

இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், AY.4.2 இன் தோற்றத்தை நாம் கண்டுபிடித்தோம். நார்த்தம்ப்ரியாவில் உள்ள எங்கள் குழு Cog-UK-வுடைய பணியின் ஒரு பகுதியாக வைரஸ் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைப் பார்க்க, கோவிட் மாதிரிகளின் மரபணுக்களை வரிசைப்படுத்தும் பிரிட்டிஷ் கூட்டமைப்பு, இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்தவர்களின் பயண வரலாறு வழியாக தொடர்புடைய இரண்டு மாதிரிகளை வரிசைப்படுத்தியது.

அந்த நேரத்தில், இந்தியாவில் சுழற்சியில் இருந்த கோவிட்-19ன் வைரஸ் பரம்பரை பி.1.617 என்று எங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால், நாம் மாதிரி செய்த தொற்றுகள் இதனுடன் பொருந்தவில்லை. மாறுபாடுகள் அவற்றின் மரபணுப் பொருட்களில் உள்ள பல்வேறு பிறழ்வுகளால் வேறுபடுகின்றன. மேலும், எங்கள் மாதிரிகளில் உள்ள பிறழ்வுகளைப் பார்க்கும்போது, நம்முடைய தொற்றுகள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பி.1.617 இன் சில பிறழ்வுகளைக் காணவில்லை. ஆனால், சில கூடுதல் மாற்றங்களைக் கொண்டிருந்தன.

Cog-UK-ல் உள்ள சக ஊழியர்களிடம் நாம் அறிக்கை அளித்த அடுத்த வாரத்திலேயே அது B.1.617.2 என வகைப்படுத்தப்பட்டது. இது B.1.617 இன் மூன்று முக்கிய துணை பரம்பரையில் ஒன்றாகும். பின்னர், இது உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் டெல்டா என்று பெயரிடப்பட்டது.

AY என்பது இதிலிருந்து அடைந்த மேலும் ஒரு பரிணாம படியாகும். ஒரு பரம்பரையின் பெயரில் ஐந்து நிலைகளை ஆழமாகப் பெற்றவுடன். பெயர் மிக நீளமாக இருப்பதைத் தவிர்க்க ஒரு புதிய எழுத்து சேர்ப்பது தொடங்கப்பட்டது. எனவே, வைரஸின் AY வடிவங்கள், அவற்றின் பெயர்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும், முன்பு வந்ததிலிருந்து பெரிதும் வேறுபடுவதில்லை. அவை அனைத்தும் டெல்டாவின் துணைப் பரம்பரைகள் ஆகும்.

இப்போது 75 AY பரம்பரைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அவற்றின் மரபணுவில் வெவ்வேறு கூடுதல் துல்லியமான பிறழ்வுகளுடன் உள்ளன. இந்த “AY.4″வைரஸ் கடந்த சில மாதங்களாக இங்கிலாந்தில் சீரான விகிதத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. கடந்த 28 நாட்களில் 63% இக்கிலாந்தில் புதிய தொற்றுகள் உள்ளன.

AY.4 வைரஸ் பிறழ்வு நன்மை உள்ளதா?

AY.4 வைரஸ் பிறழ்வுகள் உண்மையில் ஏதேனும் நன்மையை அளிக்கிறதா அல்லது இந்த பரம்பரையின் அதிகரித்து வரும் அதிர்வெண் “தோற்ற விளைவு” என்று அழைக்கப்படுகிறதா என்பது எங்களுக்கு இன்னும் உறுதியாகத் தெரியவில்லை. ஒட்டுமொத்த வைரஸ் மக்கள்தொகையிலிருந்து வைரஸ்களின் துணைக்குழு பிரிக்கப்பட்டு, பின்னர் தனியாக இனப்பெருக்கம் செய்யும் போது இது ஏற்படுகிறது. பிரிக்கப்பட்ட வைரஸ்கள் இருக்கும் பகுதியில், அனைத்து அடுத்தடுத்த வைரஸ்களும் இந்த துணைக்குழுவின் வழித்தோன்றலாக இருக்கும்.

கோவிட் மூலம், ஒரு பெரிய நிகழ்வில் ஒரு தொற்று இருப்பதால் இது நடந்திருக்கலாம். இந்த தனி வைரஸ் தோற்ற நிகழ்வில் பரவும் ஒரே வைரஸாக இருந்திருக்கும். இது கணிசமான எண்ணிக்கையிலான நபர்களைத் தொற்றியிருந்தால், பிற்பாடு மற்றவர்களைப் பாதித்திருந்தால், இது ஒரே தோற்றத்தில் இருந்து ஒரு பெரிய அளவிலான வைரஸை விரைவாக உருவாக்கியிருக்கலாம். சில நேரங்களில், ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வைரஸ் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு, அது மற்றவைகளை விட சிறப்பாக இருக்க வேண்டியதில்லை. அது சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் இருக்க வேண்டும்.

ஆனால், இங்கிலாந்தில் அதன் மேலாதிக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, AY.4 சில தேர்ந்த நன்மையைக் கொண்டிருக்கலாம். AY.4-ன் துல்லியமான மாற்றம் A1711V என்ற பிறழ்வு ஆகும். இது வைரஸின் Nsp3 புரதத்தை பாதிக்கிறது. இது வைரஸ் நகலெடுப்பதில் பல பாத்திரங்களை வகிக்கிறது. இருப்பினும், இந்த பிறழ்வின் தாக்கம் தெரியவில்லை.

இது AY.4.2 “AY.4-ன் துணைப் பரம்பரை” க்குக் கொண்டுவருகிறது, இது செப்டம்பர் இறுதியில் முதலில் குறிப்பிடப்பட்டது. இருப்பினும் இது ஜூன் மாதத்தில் இங்கிலாந்தில் தோன்றியதாகத் தெரிகிறது. ஸ்பைக் புரதத்தை பாதிக்கும் Y145H மற்றும் A222V ஆகிய இரண்டு கூடுதல் மரபணு மாற்றங்களால் இது வரையறுக்கப்படுகிறது. ஸ்பைக் புரதம் வைரஸின் வெளிப்புற மேற்பரப்பில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். மேலும், இது அதன் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும், இது உயிரணுக்களுக்குள் செல்ல பயன்படுகிறது.

AY.4.2 பரம்பரையானது கடந்த 28 நாட்களில் இங்கிலாந்து நோயாளிகளில் சுமார் 9% என்ற அளவிற்கு சீராக வளர்ந்து வருகிறது. இது ஒரு சில ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் காணப்படுகிறது: அதில் டென்மார்க், ஜெர்மனி மற்றும் அயர்லாந்து, சில நாடுகளைக் குறிப்பிடலாம்.

ஆனால், அதன் இரண்டு பிறழ்வுகளும் இந்த வைரஸுக்கு குறிப்பிட்ட நன்மையை வழங்குகின்றனவா என்பதும் தெளிவாக இல்லை. A222V பிறழ்வானது கடந்த ஆண்டு B.1.177 பரம்பரையில் காணப்பட்டது. அது ஸ்பெயினில் தோன்றி பின்னர் வடக்கு ஐரோப்பா முழுவதும் பரவியது. பெரும்பாலும் விடுமுறைக்கு வருபவர்களால் பரவியது. அந்த நேரத்தில், A222V ஒரு நன்மையை வழங்கியதாக பலர் சந்தேகம் கொண்டிருந்தனர். உண்மையில், AY.4.2 என அறியப்பட்ட வைரஸின் வடிவத்தின் அதிகரிப்பு அதன் Y145H பிறழ்வைப் பெற்றதிலிருந்து மட்டுமே நடந்ததாக தெரிகிறது.

இந்த பிறழ்வு ஸ்பைக் புரதத்தின் “ஆன்டிஜெனிக் சூப்பர்சைட்டில்” உள்ளது. இது ஆன்டிபாடிகள் அடிக்கடி அடையாளம் கண்டு குறிவைக்கும் புரதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். டெல்டாவின் மரபணுப் பொருளில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் ஸ்பைக் புரதத்தின் இந்தப் பகுதி ஏற்கனவே ஒருமுறை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெரிந்தது. மேலும், இது டெல்டாவின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலிருந்து தப்புவதற்கான அதிக திறனுக்கு பங்களிக்கும். ஏனெனில், ஆன்டிபாடிகள் அதை குறிவைப்பது கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும், இதை ஆராயும் ஆராய்ச்சி இன்னும் முன் அச்சில் உள்ளது. அதாவது, இது இன்னும் முறையாக மதிப்பாய்வு செய்யப்படவில்லை. எனவே, அதன் கண்டுபிடிப்புகளை நாம் எச்சரிக்கையுடன் கையாள வேண்டும்.

ஆனால், Y145H பிறழ்வு இந்த சூப்பர்சைட்டை ஆன்டிபாடிகளுக்கு குறைவாக அடையாளம் காணக்கூடியதாக மாற்றுவதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலிருந்து தப்பிக்க வைரஸுக்கு இன்னும் பெரிய திறனை வழங்க முடியும்.

இதில் வைக்கப்படும் எதிர்வாதம் என்னவென்றால், பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் அறிமுகமான போதிலும், AY.4.2 டென்மார்க்கில் நீடித்தாலும், ஜெர்மனி மற்றும் அயர்லாந்தில் கண்காணிப்பில் இல்லை. நோயெதிர்ப்பு சக்தியைச் சுற்றி வருவதற்கான அதன் திறன் டெல்டாவை விட அதிகமாக இல்லை என்று இது பரிந்துரைக்கிறது. அதே சமயம், இந்த இடங்களில் AY.4.2 வருவதற்கு போதுமான அளவு இல்லை.

இது அடுத்த ஆதிக்க பரம்பரையின் ஆரம்பமா என்று உண்மையில் மிக விரைவில் சொல்லும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் இருந்து தப்பிக்கும் அதனுடைய எந்தத் திறனும் பரிசோதனையின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். இருப்பினும், வைரஸின் மரபணு கண்காணிப்புக்கான தொடர்ச்சியான தேவை இருப்பதை அதன் தோற்றம் காட்டுகிறது.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil

Get the latest Tamil news and Explained news here. You can also read all the Explained news by following us on Twitter, Facebook and Telegram.

Web Title: New ay 4 2 lineage of covid 19 delta sublineage of covid 19

Next Story
திருச்சூர் பூரம் திருவிழா : அறிந்ததும், அறியாததும்!!!thrissur pooram keralas largest temple festival - திருச்சூர் பூரம் திருவிழா : அறிந்ததும், அறியாததும்!!!
The moderation of comments is automated and not cleared manually by tamil.indianexpress.com