வங்கி vs எச்.எப்.சி: வீட்டுக் கடன் வீதக் குறைப்புகளை சிறப்பாக கொடுப்பது யார்?

Home Loans Update : புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக எச்.எஃப்.சி (Housing Finance Companies) மற்றும் வங்கிகள் விகிதங்களில் கடுமையாக போட்டியிட்டு வருகிறது.

ஆகஸ்ட் 2019 முதல் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனங்கள் (எச்.எஃப்.சி) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (ஆர்.பி.ஐ) நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் வந்தாலும், தற்போதுள்ள வீட்டுக் கடன் வாடிக்கையாளர்கள் வங்கிகள் மற்றும் எச்.எஃப்.சி (Housing Finance Companies) நிறுவனங்களிடமிருந்து மாறுபட்ட நடைமுறையை பெறுகின்றனர்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில், வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வீட்டுக் கடன் விகிதங்களில் விகிதக் குறைப்பு மற்றும் கடனளிப்பு விகிதத்தின் (எம்.சி.எல்.ஆர்) மதிப்பு குறைக்கப்பட்டதன் காரணமாக, எச்.எஃப்.சி (Housing Finance Companies) வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே நன்மை கொடுக்கும் அளவுக்கு மாறியுள்ளது. ஏனெனில் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய கடன்கள், பிரதம கடன் விகிதம் (பி.எல்.ஆர்) – 10-20 ஆண்டு வீட்டுக் கடன் போன்ற நீண்ட கால கடன்கள் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன.

தற்போதுள்ள வீட்டுக் கடன் வாடிக்கையாளர்கள் ரெப்போ வீதத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் எவ்வாறு பயனடைவார்கள்?

புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக எச்.எஃப்.சி (Housing Finance Companies) மற்றும் வங்கிகள் விகிதங்களில் கடுமையாக போட்டியிட்டு வருகிறது. தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கான கடன் விகிதங்களைக் குறைப்பது வங்கிகளால் எம்.சி.எல்.ஆர் ( marginal cost of lending rate) குறைப்பதைப் பொறுத்தது மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் ரெப்போ கடன்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக எச்.எல்.சி.களால் பி.எல்.ஆர் (prime lending rate) மாற்றப்பட்டுள்ளது. எச்.எஃப்.சிக்கள் தங்கள் கடன் விகிதங்களை பி.எல்.ஆரில் அடிப்படையாகக் கொண்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல தள்ளுபடியை வழங்குகின்றன.

கடனுக்கான காலத்திற்கு தள்ளுபடி நிர்ணயிக்கப்பட்டாலும், பி.எல்.ஆரில் திருத்தம் (ரெப்போ வீத இயக்கத்திற்கு ஏற்ப) வாடிக்கையாளரின் கடன் விகிதத்தை கடுமையாக பாதிக்கிறது. புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பொறுத்தவரை, எச்.எஃப்.சி மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விகிதத்தை வழங்க பி.எல்.ஆரில் தள்ளுபடியை அதிகரிக்கிறது. பி.எல்.ஆரில் ஒரு விகித குறைப்பு மூன்று மாதங்களுக்குள் வாடிக்கையாளருக்கு பயனுள்ள விகிதத்தில் பிரதிபலிக்கிறது.

வங்கிகளைப் பொறுத்தவரை, கடன் விகிதங்கள் எம்.சி.எல்.ஆர் அல்லது ரெப்போ விகிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை (அக்டோபர் 2019 முதல்). ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை குறைக்கும்போது, ​​வாடிக்கையாளர் (எம்.சி.எல்.ஆர் தளத்தில்) வங்கி அதன் எம்.சி.எல்.ஆரைக் குறைத்தால் மட்டுமே அவரது பயனுள்ள விகிதத்தில் புதிய நன்மைகளை பெற முடியும். ஆனால் அதற்கு மாறாக 1 ஆண்டு எம்.சி.எல்.ஆருக்கு எதிராக கடன் பெஞ்ச்மார்க் செய்யப்பட்டு, வங்கி அதன் எம்.சி.எல்.ஆரை திருத்தினால், அது ஆண்டின் இறுதியில் மட்டுமே வாடிக்கையாளரின் பயனுள்ள விகிதத்தில் பிரதிபலிக்கும்.

அக்டோபர் 1, 2019 முதல், ரிசர்வ் வங்கி வீட்டுக் கடன்கள் மற்றும் பிற கடன்களுக்கான எம்.சி.எல்.ஆரை மாற்றுவதற்காக வெளிப்புற தரப்படுத்தல் முறையை அறிமுகப்படுத்தியது. ஆனால் இந்த புதிய கடன் விகித முறை மிதக்கும் வட்டி விகிதங்களைக் கொண்ட கடன்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். வங்கிகள் இப்போது ரெப்போ வீதம், இந்திய அரசு கருவூல பில்கள் மற்றும் வெளிப்புற அளவுகோல் ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட கடன்களை வழங்குகின்றன.

எச்.எஃப்.சி மற்றும் வங்கிகளுக்கான விகிதங்கள் எவ்வாறு நகர்த்தப்பட்டுள்ளன?

அக்டோபர் 1, 2019 முதல், ரெப்போ விகிதம் 140 அடிப்படை புள்ளிகளால் 5.4% முதல் 4% வரை குறைந்துள்ளது, ஆனால் கடன் விகிதங்களில் பரிமாற்றம் மாறுபட்டுள்ளது. முன்னணி வங்கிகள் தங்கள் எம்.சி.எல்.ஆரை சுமார் 110-115 அடிப்படை புள்ளிகளால் குறைத்துள்ள நிலையில், முன்னணி எச்.எஃப்.சி நிறுவனங்கள் தங்கள் பி.எல்.ஆரை அதே காலகட்டத்தில் சுமார் 80 பிபிஎஸ் குறைத்தன. ஆனால் எல்.ஐ.சி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் போன்ற எச்.எஃப்.சி அதன் பி.எல்.ஆரை அதே காலகட்டத்தில் இல்லாமல், அக்டோபர் 2019 நிலவரப்படி 14.7% ஆக தொடர்கிறது.

இதன் அடிப்படையில், தற்போதுள்ள எல்.ஐ.சி.எச்.எஃப் வாடிக்கையாளர் (மாற்று கட்டணம் செலுத்தாதவர்கள்) எந்த நன்மையும் பெற மாட்டார்கள். உண்மையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளில், முன்னணி வங்கிகளின் தற்போதுள்ள வீட்டுக் கடன் வாடிக்கையாளர்கள் எம்.சி.எல்.ஆரில் வெட்டப்பட்டதன் காரணமாக 190-220 பிபிஎஸ் வரை தங்கள் கடன் வீதங்களில் சரிவை சந்தித்திருப்பார்கள். ஏப்ரல் 1, 2016 மற்றும் மார்ச் 31, 2021 க்கு இடையில், ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 275 பிபிஎஸ் 6.75% முதல் 4% வரை குறைத்தது.

புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்.எஃப்.சி கள் தங்கள் கட்டணங்களை எவ்வாறு போட்டித்தன்மையுடன் வைத்திருக்கின்றன?

தற்போது கடன் வாங்குபவர்களுக்கு ரெப்போ வீதக் குறைப்பின் நன்மைகளை அனுப்பும்போது வங்கிகளுக்கும் எச்எஃப்சிக்களுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய இடைவெளி உள்ளது. இதனால், ​​பெரிய எச்எஃப்சிக்கள் வங்கிகளுடன் போட்டியிட்டு புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதே போன்ற கடன் விகிதங்களை வழங்குகின்றன.

எச்.எஃப்.சி விகிதங்கள் பி.எல்.ஆருக்கு பெஞ்ச்மார்க் செய்யப்படுவதால், அவை புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு பி.எல்.ஆர் மீதான தள்ளுபடியை அதிகரிக்கின்றன. ஆனால் தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் பி.எல்.ஆர் குறைக்கப்படும்போது மட்டுமே அவர்களின் விகிதங்களில் சரிவைக் காண முடியும். இதனால் புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு பி.எல்.ஆருக்கு தள்ளுபடியை எச்.எஃப்.சி அதிகரிக்கும் போது அவர்கள் பயனடைவதில்லை.

எனவே, நீங்கள் 2017 இல் வீட்டுக் கடனை எடுத்து, பி.எல்.ஆர் 16% ஆக இருந்தால், எச்.எஃப்.சி 7% தள்ளுபடி அளித்திருந்தால், உங்கள் பயனுள்ள விகிதம் 9% ஆக இருந்திருக்கும். இதில் எச்.எஃப்.சி அதன் பி.எல்.ஆரைக் குறைக்கும்போதுதான் உங்கள் விகிதங்கள் குறையும். இருப்பினும், புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு, ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை குறைப்பதால், பி.எல்.ஆர் மீதான தள்ளுபடியை அதிகரிப்பதன் மூலம் எச்.எஃப்.சி அதன் விகிதத்தை குறைக்கிறது. 2018 ஆம் ஆண்டில் கடன் வாங்கும் ஒரு புதிய வாடிக்கையாளர் 7.5% என்ற அதிக தள்ளுபடியைப் பெற்றிருப்பார்,

இதனால் அவரது பயனுள்ள விகிதத்தை 8.5% ஆகக் கொண்டுவரும் (பி.எல்.ஆரில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று கருதி). மாற்று கட்டணம் செலுத்திய பின்னர் புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் கட்டணங்களுக்கு மாறுவதற்கான வசதியை எச்.எஃப்.சி மற்றும் வங்கிகள் இரண்டும் வழங்குகின்றன, அவற்றின் பி.எல்.ஆர் / எம்.சி.எல்.ஆரின் குறைப்பு நேரடியாக கடன் வாங்குபவர்களுக்கு பயனளிக்கும். வீட்டுக் கடன்களுக்கான சந்தை விகிதங்கள் 7% க்கும் குறைந்துவிட்டாலும், தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் பெரும்பாலும் 9% வரை கட்டணங்களை செலுத்துகிறார்கள்.

இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தற்போது மிதக்கும் வீத வீட்டுக் கடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கான கட்டணங்களை கடத்துவது மிகவும் வெளிப்படையானது அல்ல. அதன்படி தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் அவர்கள் செலுத்தும் கட்டணங்கள் குறித்து ஒரு கண் வைத்திருக்க வேண்டும், மேலும் புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு வங்கி அல்லது எச்எஃப்சி வழங்கும் கட்டணங்களுடன் அவற்றை ஒப்பிட வேண்டும். அதில் வேறுபாடு இருந்தால், மாற்று கட்டணங்களை செலுத்திய பின்னர் அவர்கள் தங்கள் கடன்களை குறைந்த கட்டணமாக மாற்ற வேண்டும், இது நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மாறுபடும்.

மாற்று கட்டணத்தை நீங்கள் செலுத்தும்போது, ​​உங்கள் பி.எல்.ஆர் / எம்.சி.எல்.ஆரில் பரவுவதை வங்கி / எச்.எஃப்.சி புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதோடு ஒத்திசைக்கிறது.   இது உங்கள் சிபில் மதிப்பெண்ணையும் சார்ந்திருக்கும்.

தற்போதைய வீட்டுக் கடனில் ரூ .30 லட்சம் நிலுவைத் தொகை உங்களிடம் உள்ளது என்றால், மீதமுள்ள ஆண்டுகளில் 15 ஆண்டுகள் (180 மாதங்கள்). 8% வட்டி விகிதத்தில், நீங்கள் ரூ .28,669 என்ற ஈ.எம்.ஐ செலுத்த வேண்டும். இருப்பினும், மாற்று கட்டணத்தை செலுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் வட்டி விகிதத்தை 7.3% ஆகக் குறைக்கலாம், இதனை வைத்து உங்கள் கடன் காலத்தை 13 மாதங்களாகக் குறைக்கலாம் அல்லது உங்கள் EMI ஐ ரூ .1,200 ஆகக் குறைக்கலாம்.

நல்ல சிபில் மதிப்பெண் பெற்ற வாடிக்கையாளர்கள் (700 க்கு மேல்) குறைந்த கட்டணத்தில் பேரம் பேச வேண்டும். ரூ .30 லட்சம் வரை வீட்டுக் கடனைக் கொண்ட ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு, 6.8% க்கு அருகில் ஒரு வீதத்தைப் பெறுவதே குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும், இது தற்போது மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்ததாக உள்ளது.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil

Get the latest Tamil news and Explained news here. You can also read all the Explained news by following us on Twitter, Facebook and Telegram.

Web Title: Tamil business housing finance companies and bank load rate cut update

Next Story
இந்தியாவின் 3வது கொரோனா தடுப்பூசி ஸ்பூட்னிக் வி : விலை எவ்வளவு?
The moderation of comments is automated and not cleared manually by tamil.indianexpress.com