Thirukkural News

திருக்குறளின் ஆன்மீக பகுதியை அரசியலுக்காக சுருக்க கூடாது; ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

திருக்குறள் ஆன்மீக கருத்துக்கள் நிறைந்தது. அதனை அரசியல் சித்தாந்தங்களுக்காகவும, நிர்பந்தங்களுக்காகவும் சுருக்க கூடாது என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார்.

Best of Express