Benefits Of Papaya News

ரத்த அணுக்களை அதிகரிக்கும்: பப்பாளி இலை ஜூஸ் தயார் செய்வது எப்படி?

இப்போது, ரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் திடீரென வீழ்ச்சி ஏற்படுவது என்பது கோவிட்-19 அறிகுறியாக கூறப்படுகிறது. ரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவு ஏற்பட்டால், அவருக்கு பப்பாளி இலை ஜூஸ்…

Best of Express